Thursday, September 22, 2011

Hacking Addon

ကြန္ပ်ဴတာအေၾကာင္းေလ့လာရေအာင္
Downloadသူငယ္ခ်င္းတို.လိုမင္ထင္လို.တင္ေပးလိုက္တာပါ Hacking ကသမားေတြ အတြက္ေတာ္လိုမယ္ထင္ပါတယ္ဗ်ာ လိုခ်င္သူေတြေဒါင္းသြားႏိုင္ပါတယ္

Tuesday, September 20, 2011

Kaspersky 2012

ကြန္ပ်ဴတာအေၾကာင္းေလ့လာရေအာင္
Kaspersky 2012 ကိုသူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြတို.အသံုးလိုမယ္ထင္လို.တင္ေပးလိုက္တာပါဗ်ာ.......လိုခ်င္သူေတြေဒါင္းသြားခ်င္ရင္ဒီကုိႏွိပ္ပါ

Gtalk ေျပာသူတိုင္အပ္ထားသင့္တယ္

Gtalk ေျပာသူတိုင္အပ္ထားသင့္တယ္ထင္တဲ့ ဘာသာျပန္အေကာင့္ေတြပါ
သူငယ္ခ်င္းတို.မသိတဲ့ စကားေတြကို ရွားရလြယ္ေအာင္လို.တင္ေပးလိုက္တာပါ
ဘာသာျပန္အေကာင့္တိုင္မွာ (ဥပမာ တရုတ္ နဲ.အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္ဆိုျပီရွိရင္လည္း
အဂၤလိပ္နဲ.တရုတ္ ဆိုျပီဘာသာျပန္အေကာင့္ႏွစ္ခုကိုတြဲျပီေရးေပးထားပါတယ္
ar2en@bot.talk.google.com English- Arsbic ဘာသာျပန္ရန္
en2ar@bot.talk.google.com Arsbic-English ဘာသာျပန္ရန္
bg2en@bot.talk.google.com Bulgarian-English ဘာသာျပန္ရန္
en2bg@bot.talk.google.com English–Bulgarian ဘာသာျပန္ရန္
en2cs@bot.talk.google.com English-Czech ဘာသာျပန္ရန္
cs2en@bot.talk.google.com Czech-English ဘာသာျပန္ရန္
da2en@bot.talk.google.com Danish-English ဘာသာျပန္ရန္
en2da@bot.talk.google.com English-Danish ဘာသာျပန္ရန္
de2en@bot.talk.google.com German-English ဘာသာျပန္ရန္
en2de@bot.talk.google.com English-German ဘာသာျပန္ရန္
de2fr@bot.talk.google.com German-french ဘာသာျပန္ရန္
fr2de@bot.talk.google.com French-German ဘာသာျပန္ရန္
el2en@bot.talk.google.com German-English ဘာသာျပန္ရန္
en2el@bot.talk.google.com English-German ဘာသာျပန္ရန္
es2en@bot.talk.google.com Spanish-English ဘာသာျပန္ရန္
en2es@bot.talk.google.com English-Spanish ဘာသာျပန္ရန္
Fi2en@bot.talk.google.com finnish-English ဘာသာျပန္ရန္
en2fi@bot.talk.google.com English-finnish ဘာသာျပန္ရန္
fr2en@bot.talk.google.com French-English ဘာသာျပန္ရန္
en2fr@bot.talk.google.com English-French ဘာသာျပန္ရန္
hi2en@bot.talk.google.com Hindi-English ဘာသာျပန္ရန္
en2hi@bot.talk.google.com English- Hindi ဘာသာျပန္ရန္
hr2en@bot.talk.google.com Croatian-English ဘာသာျပန္ရန္
en2hr@bot.talk.google.com English-Croatian ဘာသာျပန္ရန္

it2en@bot.talk.google.com Italian-English ဘာသာျပန္ရန္
en2it@bot.talk.google.com English-Italian ဘာသာျပန္ရန္
ja2en@bot.talk.google.com Japanese-English ဘာသာျပန္ရန္
en2ja@bot.talk.google.com English-Japanese ဘာသာျပန္ရန္

Ko2en@bot.talk.google.com Korean-English ဘာသာျပန္ရန္
en2ko@bot.talk.google.com English-Korean ဘာသာျပန္ရန္
nl2en@bot.talk.google.com Dutch-English ဘာသာျပန္ရန္
en2nl@bot.talk.google.com English-Dutch ဘာသာျပန္ရန္
No2en@bot.talk.google.com Norwegian-English ဘာသာျပန္ရန္
en2No@bot.talk.google.com English-Norwegian ဘာသာျပန္ရန္
pl2en@bot.talk.google.com polish-English ဘာသာျပန္ရန္
en2pl@bot.talk.google.com English-polish ဘာသာျပန္ရန္
Pt2en@bot.talk.google.com portuguese-English ဘာသာျပန္ရန္
En2pt@bot.talk.google.com English-portuguese ဘာသာျပန္ရန္
ro2en@bot.talk.google.com Romanian-English ဘာသာျပန္ရန္
en2ro@bot.talk.google.com English-Romanian ဘာသာျပန္ရန္
ru2en@bot.talk.google.com Russian-English ဘာသာျပန္ရန္
en2ru@bot.talk.google.com English-Russian ဘာသာျပန္ရန္
Sv2en@bot.talk.google.com Swedish-English ဘာသာျပန္ရန္
en2sv@bot.talk.google.com English-Swedish ဘာသာျပန္ရန္
zh2en@bot.talk.google.com chinese-English ဘာသာျပန္ရန္
en2zh@bot.talk.google.com English-chinese ဘာသာျပန္ရန္
Zh-hant2en@bot.talk.google.com English ဘာသာျပန္ရန္
en2zh-hant@bot.talk.google.com English ဘာသာျပန္ရန္
Zh-hant2h@bot.talk.google.com traditionai Chinese-Chinese ဘာသာျပန္ရန္
Zh2zh-hant@bot.talk.google.com Chinese- traditionai Chinese ဘာသာျပန္ရန္
Th2en@bot.talk.google.com Thailand-English ဘာသာျပန္ရန္
en2th@bot.talk.google.com English-Thailand ဘာသာျပန္ရန္